بانوی منخانواده

احساسات زنی که مادر میشود

احساسات مادر شدن

احساساتى که یک زن با مادر شدن پیدا مى کند تنها منحصر به اوست. زمانى که مادر میشوى مأموریتى جهت بقآء یک موجود زنده بر عهده ى توست. که مسلما لازمه ى این مأموریت داشتن رابطه اى عمیق خواهد بود.

تضاد احساست و فرهنگ جامعه

مادران نیز شبیه به تمامى آدمیان داراى احساساتى چون عشق، غم، تنفر، خشم و … هستند .
اما به محضِ ورود کودک به دنیایشان، مدیریت این عواطف متضاد مختل مى شود .
یکى از عوامل زمینه ساز این مشکل، ارزشهاى فرهنگى جامعه است، که مادر را شخصى متصور ساخته که تمام احساسش در عشق خلاصه مى شود و هیچ گونه احساس بدى نسبت به کودکش نخواهد داشت.
حجم زیادى از مادران نیز به کمک این دیدگاه شتافته و بر آن دامن زده و شروع به خود سانسورى مى کنند.

اما با گذر زمان ، مادر احساس مى کند تضاد شدیدى بین احساسات متناقض درونى اش و آنچه فرهنگ جامعه از آن انتظار دارد وجود دارد و همین امر منجر به عذاب وجدان ، درون او میگردد !

او احساس مى کند زمانى مادرى خوب است و بهشت زیر پاى اوست که تماما بى نقص و ایده آل باشد. خستگى ناپذیر ، همیشه خنده رو و تماما در حال از خود گذشتگى ! و به این مى گوید یک مادر ِ کامل بودن .

احساسات زنی که مادر می شود - مژگان رضائی

مضطرب شدن مادران

و آن هنگام که ذره اى ازین تصورى که برایش ساخته شده و خودش هم به آن دامن زده دور مى شود اضطرابى او را در برمیگردد و به مادر بودن خود شک مى کند .
آیا میتوان عدم احساس خشم و نفرت را در مادر قبول کرد ؟!

خیر ؛ و این تنها تفکرى باطل است که باعث مى شود مادر فکر کند کامل بودن امکان پذیر است ، در صورتى که اینگونه نیست .

و این تفکر ؛ از مادران افرادى خشمگین، مضطرب و غمگین مى سازد و اینکه خودش را نیز قبول ندارد !

سنگین تر شدن مسئولیت

مادران هر روز کار و مسئولیت خود را سنگین تر مى کنند تا بلکه به آن تصور غیر واقعى مادر کامل بودن برسند. و اى کاش داستان به همین جا ختم میشد. تمام این تلاشها توقعى در او ایجاد مى کند براى باز پس گرفتنِ آنها از کودکش در آینده اى نه چندان دور این تلاشهاى افراطى براى کامل بودن با هم ترکیب مى شوند و جملاتى مى سازنند شبیه به اینکه :

( من تمام زندگى ام رو به پاى تو ریختم .. چه زجرها که بخاطر تو نکشیدم .. من زندگى کردم به خاطر تو .. هدفم از زندگى کردنم تو بودى و بس و امثال اینها ) .


اینجاست که وابستگى ناسالم و نابالغانه اى در کودک شکل گرفته و فردیت او را به خطر مى اندازد .. در مجموع به این نتیجه میرسیم که مادر قبل از شناخت و درک ِعواطف کودکش نیاز دارد با واقعیت درونى خودش آشنا شود و آن را انکار نکند ..
.
متن : #مژگان_رضائى

۱ دیدگاه

ارسال پاسخ