آبیاری درختان باید بر چه اساسی باشد؟

آبیاری درختان باید بر چه اساسی باشد؟
آبیاری درختان باید بر چه اساسی باشد؟

برای اینکه بتوانیم به خوبی درختان را آبیاری کنیم باید بدونیم که آبیاری درختان به چه فاکتورهایی مربوط می شه برای اینکه درخت به مقدار مورد نیاز آبی که لازم داره برسه این مطلب رو حتما بخونید.

آب و هوا و میزان آبیاری درختان

اگر سال پیش رو خشک باشد رطوبتی که خاک دارد در همان ماه های اول استفاده می شود و در نتیجه دوران آبیاری درخت ها باید طولانی شود. ولی در سال هایی که مرطوب می باشد نیاز آبی درخت کم میشود و حتی تا تابستان شاید نیاز به آبیاری نباشد.

سن درخت :

درخت جوان لازم به آبیاری بیشتری می باشد. درخت جواب چون ریشه کم تری دارد پس محدودیت پیدا کردن آب دارد دفعات آبیاری درختان جوان را افزایش دهید.

فصل های ابیاری

درخت در 6 ماهه اول سال به آب بیشتری نیاز دارد بخصوص زمانی که دما در آن فصل بالاتر باشد. در فصول بهار رطوبت را درخت جذب می کند و در فصل زمستان همان رطوبت ذخیره شده را به خاک پس می دهد.

شرایط خاک برای آبیاری درختان

خاکی که درختان را در آن مکان می کارید بسیار مهم می باشد. اگر نوع خاک شما رسی می باشد به مقدار دفعات آبیای کمتری نیاز دارید ولی اگر خاک شما شنی و سبک می باشد باید دفعات آبیاری را زیاد تر کنیدو عمق و وضعیت خاک برای آبیاری بسیار مهم می باشد.

نوع درخت برای آبیاری

بعضی از درختان بعد از اینکه ریشه در خاک کامل جا افتاد دیگر نیازی به آبیاری اضافی ندارند بر خلاف آن نیز درختانی وجود دارند که بدون آبیاری در طول تابستان نمی توانند زنده بمانند.

هر چقدر که درخت ریشه بیشتری داشته باشد و در خاک بیشتر نفود کند دسترسی به آب راحتتر می شود پس درختان مسن نیاز آبیشان کمتر می شود.

اگر یک راه همیشگی برای نیاز آبی درختان می خواهید باید به قطر تنه درخت دقت کنید. ولی قطر درخت و نوع میوه آن و نسبت آبی درختان متفاوت می باشد. برای مثال اگر قطر تنه درختان سیب ، گیلاس و گردو ۳۰ سانتی متر باشد نیاز آبی روزانه ها آنها حدود 4 لیتر می باشد و با همین قطر در مورد درختان میوه گلابی ، هلو و آلو حدود 28 لیتر است.

به طور کلی 25-75 لیتر برای درختان آب مورد نیاز می باشد.

برای اینکه درختانی که می کارید بخوبی ریشه بدهند و بزرگ شوند باید اوایل آنها را خیلی خوب آبیاری نمایید.

آبیاری درخت کم سن و سال خیلی مهمتر از تغذیه آن درخت می باشد. درختی که ریشه کمتری داشته باشد بایید آبیاری بیشتری بشود. در پاییز ولی به آبیاری نیازی ندارند. مگر اینکه فصل خشکی پیش رو داشته باشند.

آبیاری بیش از حد درختان زردآلو باعث زرد شدن برگ ها ، ریزش آن ها و پوسیدگی ریشه می شود . کمبود آب نیز باعث زرد شدن برگ ها ، ریزش آن ها و ریزش میوه های کوچک می شود . بنابراین بایستی با توجه به نیاز آبی درخت ، آبیاری متعادل را انجام داد .