خانوادهکودکان

شیوه درست تربیت کودکان چیست؟

در طولِ این چند سالی که کار میکنم همیشه سوالی کلیشه ای از جانب والدین وجود داشته، شیوه ی درست تربیت چیست؟ یا اینکه چطور می تونیم بفهمیم که تربیتِ درستی برای بچه مون در پیش گرفتیم؟

بچه ها را تربیت نکنید!!

هر بار با پرسشِ این مهم، بی درنگ یادِ یکی از اساتیدِ رک گویِ دوران تحصیل میفتم که می گفت: به پدر و مادرا بگید تو رو خدا شما بچه هاتونو تربیت نکنین. به شوخی میگفت چرا ما تو بچه گربه ها و سگا و شامپانزه ها مشکل رفتاری نمی بینیم؟

چون میذارن به روال عادی و غریزی رشد کنن ، دخل و تصرفِ بیجا نمی کنن ، به جای بچه شون تجربه نمی کنن یا …

تربیت بهتر در خانواده های پر جمعیت

بعدها در کتابِ باغبان و نجار ِ | دکتر گوپنیک | فوایدِ بیشترِ این تئوری رو خوندم .. تاکید حیاتی و تاثیری که خانواده های پر جمعیت و گسترده روی تربیت و یادگیری کودکان داشته و اینکه انسان بیش از هر حیوانِ دیگری به توانایی یادگیری وابسته ست.

هدف اینه که تربیتِ کودک ، انجامِ هیچ فعل و عملِ خاصی نباشه. و شباهتی هم به دفترچه ی قوانینِ راهنمایی رانندگی با جزئیات فراوان و غیرقابل تغییر و ثابتی نداره که شما از تویِ اون بخونید و به کار بندید و جواب بگیرید !

تربیتِ کودک بیشتر از هرچیز نیازمندِ اصلاحِ خوده، نیازمندِ سلامتِ روانیِ پدر ومادر .. نیازمندِ عاشقانه های جاریِ بینِ والدین است.

شیوه صحیح تربیت کودکان

کودک شبیه هیچکدام نباشد

تمامِ تاکیدِ من به مراجعین این هست که قرار نگذارید که کودک شبیه کدامتان شود، شبیه به خودتان فکر کند، مثلِ شما درس بخواند، از کی خوشش بیاد و از کی متنفر شود. بذاریم کودکمون جهان رو کاوش کنه، تجربه کنه، حس کنه، و به نتیجه ی خودش برسه.

تربیتِ فرزند به معنیِ ایجادِ نوعِ خاصی از کودک که بر مزاجِ شما خوش بنشیند نیست. تربیتِ کودک نه به کلاس های آموزشی جورواجور و پرهزینه نیاز داره و نه تئوری و تکنیک هایِ خاص و پیشرفته. تربیت اش بیش از هر چیز امنیت میخواهد و آرامش ، عشق میخواهد. بیش از هر چیز پدر و مادری عاشق میخواهد 🍃

تربیت فرزندان بیشتر از هر چیزی پدر و مادری عاشق میخواهد.


متن: #مژگان_رضائی

ارسال پاسخ