شیوه درست تربیت کودکان چیست؟

شیوه درست تربیت کودکان چیست؟

در طولِ اين چند سالي كه كار ميكنم هميشه سوالي كليشه اي از جانب والدين وجود داشته، شيوه ي درست تربيت چيست؟ يا اينكه چطور مي تونيم بفهميم كه تربيتِ درستي براي بچه مون در پيش گرفتيم؟

بچه ها را تربیت نکنید!!

هر بار با پرسشِ اين مهم، بي درنگ يادِ يكي از اساتيدِ رك گويِ دوران تحصيل ميفتم كه مي گفت: به پدر و مادرا بگيد تو رو خدا شما بچه هاتونو تربيت نكنين. به شوخي ميگفت چرا ما تو بچه گربه ها و سگا و شامپانزه ها مشكل رفتاري نمي بينيم؟

چون ميذارن به روال عادي و غريزي رشد كنن ، دخل و تصرفِ بيجا نمي كنن ، به جاي بچه شون تجربه نمي كنن يا …

بنر گل من و تو

تربیت بهتر در خانواده های پر جمعیت

بعدها در كتابِ باغبان و نجار ِ | دكتر گوپنيك | فوايدِ بيشترِ اين تئوري رو خوندم .. تاكيد حياتي و تاثيري كه خانواده هاي پر جمعيت و گسترده روي تربيت و يادگيري كودكان داشته و اينكه انسان بيش از هر حيوانِ ديگري به توانايي يادگيري وابسته ست.

هدف اينه كه تربيتِ كودك ، انجامِ هيچ فعل و عملِ خاصي نباشه. و شباهتي هم به دفترچه ي قوانينِ راهنمايي رانندگي با جزئيات فراوان و غيرقابل تغيير و ثابتي نداره كه شما از تويِ اون بخونيد و به كار بنديد و جواب بگيريد !

تربيتِ كودك بيشتر از هرچيز نيازمندِ اصلاحِ خوده، نيازمندِ سلامتِ روانيِ پدر ومادر .. نيازمندِ عاشقانه هاي جاريِ بينِ والدين است.

شیوه صحیح تربیت کودکان

کودک شبیه هیچکدام نباشد

تمامِ تاكيدِ من به مراجعين اين هست كه قرار نگذاريد كه كودك شبيه كدامتان شود، شبيه به خودتان فكر كند، مثلِ شما درس بخواند، از كي خوشش بياد و از كي متنفر شود. بذاريم كودكمون جهان رو كاوش كنه، تجربه كنه، حس كنه، و به نتيجه ي خودش برسه.

تربيتِ فرزند به معنيِ ايجادِ نوعِ خاصي از كودك كه بر مزاجِ شما خوش بنشيند نيست. تربيتِ كودك نه به كلاس هاي آموزشي جورواجور و پرهزينه نياز داره و نه تئوري و تكنيك هايِ خاص و پيشرفته. تربيت اش بيش از هر چيز امنيت ميخواهد و آرامش ، عشق ميخواهد. بيش از هر چيز پدر و مادري عاشق ميخواهد 🍃

تربیت فرزندان بیشتر از هر چیزی پدر و مادری عاشق میخواهد.


متن: #مژگان_رضائي