اضطراب جدایی در کودکان

اضطراب جدايى در کودکان

شايد بشه گفت يكى از حساس ترين مباحث در ارتباط با خردسالان مقوله اضطراب جداييه ! در این مطلب به بررسی مقوله اضطراب جدایی در کودکان می پردازیم، با گل من و تو همراه باشید.

اضطراب جدایی یا اختلال اضطراب جدایی؟

نكته مهمى كه در ابتداى اين بحث نياز به يادآورى داره اينه كه ؛ ما يك اضطراب جدايى داريم و يك ” اختلال اضطراب جدايى” كه در سنين بيش دبستانى ديده ميشه و اين دو با يكديگر متفاوتند كه در فرصتى مناسب به شرح مورد دوم خواهم پرداخت.

حالت درماندگى كودك شيرخوار به هنگام جدايي از مراقب اوليه از ٨ يا ٩ ماهگي به بعد، پديده اي بهنجار هست كه در ١٥_٢١ ماهگي به اوج خوش ميرسه و بعد از آن رو به كاهش ميره و اعتقاد برخى بر ايه كه در پايان سومين سال زندگي تقريباً از بين مي رود.

بنر گل من و تو

شدت اضطراب جدايي بهنجار توسط تربيت و طبيعت تعيين ميشه، به اين معنى كه ژنتيك كودك، عوامل مربوط به والدين و تجربه از دست دادن و جدايي، تعيين كننده هاي مهمي در ميزان آن هستند.

شیوه ظاهر شدن اضطراب جدایی در کودکان

اما واكنش هاي بلافاصله كودكان نسبت به جدايي از لحاظ شدت و طول مدت بسيار متفاوتند، هر چند اضطراب جدايي پديده اي بهنجار هست، با اين وجود اضطراب جدايي مرضي نيز به شيوه هاي متفاوتي ظاهر ميشه ؛

استيصال جداي

آشكارترين نشانه آن استيصال جداي ست كه مي تواند بصورت وحشتزدگي واقعي نمايان شود.
در اين مواقع ، كودك به شخص مورد دلبستگي خود مي چسبد و دل مشغولي اصلي وي، حضور اوست. كودك، امتناع اضطراب آميز خود را هنگام سپرده شدن به پرستار يا جدائي هاي ديگر، آشكارا نشان ميده و اين امتناع گاهي با حالت تهوع همراه است . با اين حال اين اضطراب را وقتي مي توان يك نشانه ي مرضي محسوب كرد كه به محدود شدن فعاليتهاي كودك منجر بشه و يا مانعى در راه سلامت هيجاني وي ايجاد كند.

اضطراب جدایی در کودکان


جان بالبى ميگه ؛ براي كودك ٢ ساله اينكه بداند مادر يا پدر براي يك لحظه به خانه همسايه مي رود تا اندكي شير بگيرد مفهومي ندارد و بر عكس كودك ٣ ساله چنين برنامه هايي را تا حدي درك مي كند و در حالي كه از والد دور است مي تواند رفتار او را مجسم كند.

عوامل بروز و كاهش اين ترس ها

پس به نظر مي رسد دو عامل در بروز و كاهش اين ترس ها در كارند :

عامل اول ، رشد ظرفيت حافظه ست كه در طي نيمه دوم زندگى كودك رخ داده و اين تغيير به كودك شير خوار امكان مي دهد. رويدادهاي غير معمول يا غير قابل پيش بيني را كشف كند

عامل دوم ؛ رشد استقلال در كودك است . كودكان يك ساله هنوز تا حدود زيادي وابسته به مراقبت بزرگسالان هستند ولي كودكان ٢ تا ٣ ساله مي توانند خود به سراغ وسايل بازي و دستشويى و نيازهايشان بروند . علاوه بر اين كودكان در اين سن مي توانند خواسته ها و احساسات خود را از طريق گفتار بيان كند.


بنابراين اتكاي آنها به مراقبان اوليه كاهش مي يابد.


متن : #مژگان_رضائى