خانوادهکودکان

اضطراب جدایی در کودکان

اضطراب جدايى در کودکان

شاید بشه گفت یکى از حساس ترین مباحث در ارتباط با خردسالان مقوله اضطراب جداییه ! در این مطلب به بررسی مقوله اضطراب جدایی در کودکان می پردازیم، با گل من و تو همراه باشید.

اضطراب جدایی یا اختلال اضطراب جدایی؟

نکته مهمى که در ابتداى این بحث نیاز به یادآورى داره اینه که ؛ ما یک اضطراب جدایى داریم و یک ” اختلال اضطراب جدایى” که در سنین بیش دبستانى دیده میشه و این دو با یکدیگر متفاوتند که در فرصتى مناسب به شرح مورد دوم خواهم پرداخت.

حالت درماندگى کودک شیرخوار به هنگام جدایی از مراقب اولیه از ٨ یا ٩ ماهگی به بعد، پدیده ای بهنجار هست که در ١۵_٢١ ماهگی به اوج خوش میرسه و بعد از آن رو به کاهش میره و اعتقاد برخى بر ایه که در پایان سومین سال زندگی تقریباً از بین می رود.

شدت اضطراب جدایی بهنجار توسط تربیت و طبیعت تعیین میشه، به این معنى که ژنتیک کودک، عوامل مربوط به والدین و تجربه از دست دادن و جدایی، تعیین کننده های مهمی در میزان آن هستند.

شیوه ظاهر شدن اضطراب جدایی در کودکان

اما واکنش های بلافاصله کودکان نسبت به جدایی از لحاظ شدت و طول مدت بسیار متفاوتند، هر چند اضطراب جدایی پدیده ای بهنجار هست، با این وجود اضطراب جدایی مرضی نیز به شیوه های متفاوتی ظاهر میشه ؛

استیصال جدای

آشکارترین نشانه آن استیصال جدای ست که می تواند بصورت وحشتزدگی واقعی نمایان شود.
در این مواقع ، کودک به شخص مورد دلبستگی خود می چسبد و دل مشغولی اصلی وی، حضور اوست. کودک، امتناع اضطراب آمیز خود را هنگام سپرده شدن به پرستار یا جدائی های دیگر، آشکارا نشان میده و این امتناع گاهی با حالت تهوع همراه است . با این حال این اضطراب را وقتی می توان یک نشانه ی مرضی محسوب کرد که به محدود شدن فعالیتهای کودک منجر بشه و یا مانعى در راه سلامت هیجانی وی ایجاد کند.

اضطراب جدایی در کودکان


جان بالبى میگه ؛ برای کودک ٢ ساله اینکه بداند مادر یا پدر برای یک لحظه به خانه همسایه می رود تا اندکی شیر بگیرد مفهومی ندارد و بر عکس کودک ٣ ساله چنین برنامه هایی را تا حدی درک می کند و در حالی که از والد دور است می تواند رفتار او را مجسم کند.

عوامل بروز و کاهش این ترس ها

پس به نظر می رسد دو عامل در بروز و کاهش این ترس ها در کارند :

عامل اول ، رشد ظرفیت حافظه ست که در طی نیمه دوم زندگى کودک رخ داده و این تغییر به کودک شیر خوار امکان می دهد. رویدادهای غیر معمول یا غیر قابل پیش بینی را کشف کند

عامل دوم ؛ رشد استقلال در کودک است . کودکان یک ساله هنوز تا حدود زیادی وابسته به مراقبت بزرگسالان هستند ولی کودکان ٢ تا ٣ ساله می توانند خود به سراغ وسایل بازی و دستشویى و نیازهایشان بروند . علاوه بر این کودکان در این سن می توانند خواسته ها و احساسات خود را از طریق گفتار بیان کند.


بنابراین اتکای آنها به مراقبان اولیه کاهش می یابد.


متن : #مژگان_رضائى

ارسال پاسخ