سبزیجات و صیفی جاتگل و گیاهگل و گیاه فضای باز

انواع روش های کشت توت فرنگی

کاشت توت فرنگی
744بازدید

دو سیستم متفاوت برای پروش توت فرنگی وجود دارد که در این مطلب به اون می پردازیم در زیر به معرفی آنها می پردازیم :

سیستم بستر کشت نا منظم

نگهداری سیستم بسترکشت نا منظم خیلی آسان است .فواصل گیاهان را 30 تا 60 سانتیمتر روی ردیف و 120 سانتیمتر بین ردیف تعیین کنید.چیدن گل ها در سال اول موجب بهبود رشد رویشی می شود.گیاهان با تولید ساقه های جانبی گیاهان دختری را به وجود می آورند .
در حالت مطلوب نیاز به 6 تا 8 رانر برای هر گیاه دارید .هدف از این کار پر کردن رانرها در باندی به پهنای 30 تا 40 سانتیمتر (اغلب 45 سانتیمتر ) می باشد .اگر شما گیاهان را نزدیک تر از 30 سانتیمتر هنگام کاشت قرار دادید .رانرهای زیادی خواهید داشت و کشت شما خیلی پر پشت خواهد شد .در این صورت  بایستی یا وقت زیادی برای تنک گیاهان صرف کنید یا محصول کمتری ازاین گیاهان متراکم به دست خواهید آورد و خطر ابتلا به امراض در این گیاهان بیشتر است .با استفاده از روتوتیلر یا بیل ،گیاهانی که بین ردیف ها منحرف شدند را حذف کنید.
در داخل ردیف شما نیاز به استقرار گیاهان در خاک دارید.اما نبایستی این گیاهان خیلی نزدیک هم باشند.یعنی فاصله گیاهان از هم نبایستی کمتر از 15 سانتی متر باشد .برای جلوگیری از شلوغ شدن با قیچی رانرها را حذف کنید.حذف کردن رانرها کار سختی است اما موجب افزایش اندازه  میوه ها ،کاهش پوسیدگی و برداشت آسان می شود .در اغلب کشت ها ،قبل ازکاشت جدی محصول شما توقع حدود سه سال برداشت محصول دارید .هماهنگ با مسن شدن کشت شما ،کنترل علف های هرز مشکل تر می شود و امراض مشکل بیشتری ایجاد می کنند.از این نظر شما به شروع کشت در منظقه جدید نیاز دارید .ممکن است به تولید نشا از رانرهای خودتان وسوسه بشوید اما معمولا خریدن نشاهای جدید عاری از بیماری بهترین روش است و گرنه شما بدین وسیله همه امراض موجود را به کشت جدید منتقل خواهد کرد .
توت فرنگی - گل من و تو

سیستم ردیفی نواری :

این سیستم زحمت زیادتر و نیاز به خرید گیاهان بیشتر دارد.اما میوه  در سال اول تولید می شود.گیاهان را در فاصله 10 سانتیمتر از هم روی ردیف و 90 سانتیمتر بین ردیف بکارید.گل ها را حذف نکنید و همه رانرها را قطع کنید.گیاهان مدیریت شده در این روش خیلی بارده هستند و میوه های بزرگی تولید می کنند.برداشت محصول را برای 3 سال تا زمانی که تولید محصول کاهش یابد ادامه دهید.
از هر سیستم کشتی که می خواهید استفاده کنید بایستی گیاهان را هرچه سریع تر در بهار بکارید. با آماده سازی خاک در سال قبل از کشت خاک شما سریع گرم می شود و نیاز به کار خیلی کمی هنگام کاشت خواهید داشت.اگر وقتیکه گیاهان شما رسیدند خاک هنوز یخ زده است این نشاها را تا آب شدن یخ زمین در یخچال نگهداری کنید .از قرار دادن گیاهانتان در معرض آفتاب و باد جلوگیری کنید .آب و هوای سرد و ابری برای کاشت مطلوب است .

ارسال پاسخ