روانشاسیکودکان

سن مناسب برای یادگیری زبان دوم برای کودکان

سن مناسب برای یادگیری زبان دوم برای کودکان
سن مناسب برای یادگیری زبان دوم برای کودکان

سن یادگیری زبان دوم برای کودکان : بعضى معتقدند یادگیرى زبآنِ دوم براى کودکان ایرانى تا قبل از اینکه وارد مدرسه شوند و الفبآى فارسى رو بیاموزند منجر به اختلال یادگیرى مى شود . و بدون توجه به تفاوتهاى فردى این رأى را براى تمام کودکان صادر مى کنند .

عوامل سن یادگیری زبان دوم برای کودکان

اما اگر بخواهم نظر خودم رو در این زمینه بگم ؛ من بعد از ۶ سال مصاحبت و هم نشینى با کودکان معتقدم این امر بنا بر ژنتیک ، محیط ، توانمندى ، علاقه و تسلط بر زبان مادرى و بسیارى ضرورت هاى دیگر در هر کودکى متفاوت خواهد بود.

بعنوان مثال نیاز الویت براى کودکان کوچکتر از ٣ سال که زبان پدر و مادرشان فارسى است و قصد مهاجرت به کشور دیگرى رو ندارند یادگیرى زبان نخواهد بود و بدون شک کودکى که هنوز نمى تواند زبان فارسى خود را بخوبى اَدا کند ، آواها و ورودش به دنیاى زبان دوم کار درستى نمى باشد .. و بهتر است اجازه دهیم کودک روند طبیعى و عادى رشد زبانى خود را طى کند .
مورد بعد اینکه هدفتان را از اینکه دوست دارید کودکتان زبان دوم را بیاموزد ؛ پیدا کنید ؟

کودک را مجبور نکنیم

چرا که روزانه والدین متعددى را میبینم که یکى از شکایاتشان به من اینست که برایش کلى هزینه کرده ایم و او درس و مشق زبانش را جدى نمیگیرد و از همه عقب تر است و … !
آیا هدف والد باید این باشد که کودک خردسالش به کلاس زبان برود و بخواند و بنویسد ؟ اشتباه همین جآست ؛ اگر قرار به یادگیرى زبان دوم براى سنین خردسال باشد ؛ میبایست تمام آموزش ها توسط مربى اى مهربان در خانه یا کلاس بصورت شعر ، بازى ، قصه خوانى و غیر مستقیم صورت پذیرد ؛ نه اینکه کودک هنوز به سن مدرسه نرسیده وارد درس و مشق زبان دوم شود و این امر تمام دنیاى کودکانه اش را تحت تأثیر قرار دهد .. محققان دریافتند بهترین زمان براى یادگیرى زبان دوم تا قبل از ١٠ سالگیست ؛ و بهترین سن ؛ ۶ سالگیست .

حتما مطالعه کنید
کاهش آسیب به فرزندان هنگام جدایی

اما با وجود اینکه میدانیم یادگیرى زبان دوم چه کمک هاى سازنده اى در زمینه ى وسعت ارتباطات به کودکمان مى کند ولى از یاد نبرید که کارى که با فشار و زور و برهم زدن روال طبیعى زندگى کودک باشد ؛ نتیجه اى جز اضطراب و عدم امنیت براى کودکمان در پى نخواهد داشت.

نتیجه

در نتیجه پس از سنجش توانمندى هاى کودکتان ؛ سعى تان بر این باشد که از کلاسهایى استفاده شود که با شعر و بازى و قصه خواندن و بدون انجام تکالیف و تعامل بالاى مربى با کودک و بدون گذاشتن بازه زمانى براى آموختن آن زبان ؛ این یادگیرى صورت پذیرد. پس سن مناسب برای یادگیری زبان دوم برای کودکان ، برای هر کودک متفاوت می باشد.

ارسال پاسخ