دراسنا بلالی، گل آپارتمانی مقاوم

درمان بیماری و آفات گیاه دراسنا
درمان بیماری و آفات گیاه دراسنا

دراسنا بلالی با نام علمی Dracaena fragrans ‘Massangeana و نام انگلیسی Corn Plant گیاهی مناسب برای کارخانجات ، دفاتر صنعتی ، تولیدی بوده و  گونه ای دیگر از ۲۰ نوع دراسناست که در آپارتمان به خوبی جواب مثبت می دهد. برگها دراسنای بلالی پهن تر با نوارهای سفید موزی در متن سبز است، رشد ان در سرزمین اصلی و در هوای ازاد به ۴ متر میرسد،مانند دیگر گونه های دراسنا با قطع جوانه انتهایی میتوان گیاه را دو یا سه شاخه و زیباتر نمود،در نور بیشتر نوارهای سفید رنگ برگ، جلوه بهتری دارند،گیاهان جوان برای کاشت گروهی با گیاهان دیگر مناسب است.

 

نیازها گل دراسنا

نور

دراسنای بلالی مکان پر نور را خیلی دوست دارد ولی در سایه هم زنده می ماند. تابش مستقیم خورشید باعث صدمه دیدن برگ ها می شود.

دما

حداقل درجه حرارت در زمستان ۱۵ درجه و حداکثر دما در تابستان تا ۲۴ درجه است. دراسنای بلالی به هوای سرد کارخانجات و کلا اتاق ها و دفاتر حساس است و نوک برگ ها زرد میشود.

آبیاری

گیاه تحمل خشکی را ندارد، بین دو آبیاری باید خاک آن خشک شود و در زمستان هم باید کمتر ابیاری شود. ابیاری با اب لوله کشی باعث خشکی نوک برگهای دراسنا بلالی می شود.

رطوبت

با استفاده از جزیره در زیر گلدان میتوانید رطوبت متوسطی برای گل دراسنا ایجاد کنید

تغذیه دراسنا

هر دو هفته یکبار با کودهای محلول در اب مخصوص گلهای زینتی طبق دستور گیاه را تغذیه مصنوعی کنید.

خاک مناسب دراسنا

خاک گلفروشی ها یا کمپوست یا خاک و کود آماده برای این گل کافی است.

تعویض گلدان گل دراسنا

دراسنا بلالی و معرفی و تکثیر

در ۲-۳ سال اول هر سال در بهار گلدان تعویض شود،سال های بعد تعویض چند سانتی متر خام سطح گلدان با خاک نو کافی است.

تمیز نمودن برگهای دراسنا

با پارچه یا اسفنج مرطوب هر هفته برگها را تمیز کنید.

تکثیر دراسنا بلالی

از طریق قلمه قابل تکثیر می باشد در اواخر زمستان می توانید با قلمه گرفتن از شاخه های مسن و به صورت افقی خواباندن در مخلوط شن می توانید گیاه جدیدی داشته باشید.

همچنین با بذر نیز تکثیر دراسنا انجام می شود. بذرها را باید در دمای 30 درجه سانتیگراد پرورش دهید. همچنین در بهار نیز میتوانید دراسنا را تکثیر کنید به همان روش خواباندن ساقه.

فروشگاه اینترنتی EIG-SHOP