تاثیر دیدگاه مثبت در زندگی

تاثیر دیدگاه مثبت در زندگی
تاثیر دیدگاه مثبت در زندگی

شاید این روزها، زیر فشار زندگی و مشکلات اقتصادی، ناامیدی و افکار منفی، استرس، خستگی و عصبانیت، دید منفی به زندگی در ما بوجود آورده است. و همه این انرژی منفی ها در ما رسوخ کرده و زندگی شیرین ما را خراب می کنند اگر بدانید این افکار منفی چه تاثیر بدی بر زندگی می گذارند اهمیت بیشتری نسبت به دیدگاه مثبت در زندگی قائل می شوید.

تاثیر دیدگاه مثبت در زندگی

تاثیر دیدگاه مثبت در زندگی
تاثیر دیدگاه مثبت در زندگی

یک لیوان خالی را تصور کنید داخلش هرچیزی که بریزید همان را نگه میدارد اگر داخل لیوان اسید بریزید آن را نگه خواهد داشت و اگر داخل آن آب یا شیر بریزید لیوان پر از شیر خواهد شد. پس لیوان در ماهیت خود تاثیری ندارد و فقط یک نگهدارنده می باشد مانند ذهن. ذهن هم دقیقا فقط یک نگهدارنده می باشد و هرچیزی را که درون آن بریزیم برایمان حفظ می کند.

حالا لیوان را همان ذهن خود در نظر بگیرید اگر افکار بدی در آن بریزید و اخبار دردناک گوش کنید و برنامه پوچ و بیهوده مشاهده کنید و … چیزهایی که در ذهن شما ریخته می شود فقط اطلاعات منفی و نادرست است پس با این ذهنی که فقط با اطلاعات تیره و نادرست پر شده است دنیا را تنها از دید تیره و نادرست می بینید چون فقط این دیدگاه در ذهن شما وجود دارد.

بنر گل من و تو

اگر اطلاعات و دیدگاه‌های منفی، بی ارزش، احمقانه و نادرستی در ذهن خود داشته باشید باید چکار کنید؟ تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که آن را خالی کنید. حال آن را پر از آب پاک و زلال کنید، که حاوی پیغام‌های امیدوارانه، مثبت، انگیزه بخش و محبت آمیز است، مطالبی که از داستان‌های موفقیت دیگران می‌خوانید، اخبار خوش و . . . فرض کنید تمام مطالب مثبت امکان پذیر در این آب زلال هست.

طرز صحبت شما درباره اتفاقات زندگی روی رفتار شما تأثیر می‌گذارد. اگر شما به اتفاقات دید منفی داشته باشید، هر بار که آن اتفاق رخ بدهد شما ناراحت می‌شوید، ولی اگر نگاه مثبت داشته باشید، رفتار‌تان نسبت به آن موضوع تغییر می‌کند.

حال اگر ما ذهنی سرشار از اطلاعات منفی، هراس آور، خطرناک و فاسد داریم، تنها کاری که باید بکنیم این است که آب زلال را روی آن بریزیم و اگر همچنان به ریختن آب زلال ادامه دهیم پس از مدتی نهایتا لیوان یا ذهنی در اختیار خواهید داشت که حاوی اطلاعات و احساساتی پاک، زلال، پرامید و محبت آمیز است.

با دیدگاه مثبت دنیای اطراف را بهتر کنیم

با دیدگاه مثبت دنیای اطراف را بهتر کنیم
با دیدگاه مثبت دنیای اطراف را بهتر کنیم

علم عصب شناسی ثابت کرده است که ما وقتی شاد هستیم، بهترین عملکرد را داریم، مطالعات نشان داده است که مردم خوشحال، مثبت اندیش و خوشبین، درآمد بیشتری کسب می‌کنند، هدف‌های بزرگتری انتخاب می‌کنند، استرس کمتری تجربه می‌کنند، در موقعیت‌های پرفشار عادی هستند، پر انرژی ترند، در هنگام بیماری بهبودی سریع دارند و بیشتر عمر می‌کنند.

بدن وقتی با مسائل مثبتی درگیر می شود ماده ای شیمیایی تولید می کند که اضطراب را کم و تمرکز را افزایش می دهد. احساس شما در همه کارها و طرز برخورد شما با اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می دهد همه آنها ریشه در فکر، رفتار و  جایی که زمان و انرژی خود را متمرکز می‌کنید دارد اما در این زمانه اطلاعات منفی فراوانی به ما می‌رسند که باعث می شوند تمام افکار ما به سمت منفی گرایی پیش برود و کارها همانطور که ما انتظار آن را داریم پیش نرود.

همیشه تغییرات را باید از خود شروع کنید این تغییر در قدم اول با انتخاب دیدگاه مثبت و انتخاب شادی به جای غم می باشد. تصور کنید که آدم‌های اطرافمان همه مردمی شاد و مثبت اندیش بودند، در آن زمان جهانی در صلح، شادی و شفقت داشتیم، مثل کسی که سنگی ریز را در آب می‌اندازد و با موجش شادی ایجاد می‌کند. شادی بسیار واگیر دارد و می‌تواند از یک انسان مثبت اندیش به بیشتر از هزار نفر منتقل شود، این به آن معناست که می‌تواند در محله، شهر، کشور و حتی جهان تغییر ایجاد کند، تنها یک نفر.

تحقیقات نشان داده است که با گسترش شادی و دیدگاه مثبت شما شادتر می‌شوید، پس شما می‌توانید شادی را انتخاب و آن را تقسیم کنید بدون آن که چیزی از آن کم شود، می‌توانید مثل یک کاتالیزور شادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم گسترش دهید. شادی جسور است و همچنین شجاع و چالش برانگیز بوده، ما قدرت این انتخاب را داریم و می‌توانیم این نعمت را با دیگران نیز شریک شویم. شاد و مثبت زندگی کنید.